Voda

Voda, další živel, který nelze v životě nechat bez povšimnutí. Většinou těžko zachytitelný.